نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 12

توسط delazar
شنبه نوامبر 11, 2017 1:01 pm
انجمن: خرابی قفسه بلبرینگ
موضوع: خرابی قفسه بلبرینگ
پاسخ ها: 0
مشاهده: 13723

خرابی قفسه بلبرینگ

1) ترک خرابی قفسه بلبرینگ بلبرینگ دارای ترک های شدید در صورتیکه تحت بار سنگین قرار گیرد از کار خواهد افتاد. 2) تغییر شکل از آنجائی که قفسه ها از مواد نرم ساخته می شوند، آسیب پذیری آنها در برابرنیروهای خارجی یا تماس با قطعات مجاور زیاد است. 3) زنگ و خوردگی اگر بر روی قفسه علائم زنگ زدگی یا خوردگی مشا...
توسط delazar
شنبه نوامبر 11, 2017 12:57 pm
انجمن: گیرپاژ بلبرینگ
موضوع: گیرپاژ بلبرینگ
پاسخ ها: 0
مشاهده: 13814

گیرپاژ بلبرینگ

تعریف: به پدیده ای اطلاق می شود که طی آن اجزاء بلبرینگ به علت حرارت غیرعادی یا زبری سطوح، ذوب و به یکدیگر می چسبند به طوری که بلبرینگ دیگر قادر به چرخش نخواهد بود. با ظهور این امر، استفاده از بلبرینگ دیگر ممکن نیست زیرا سختی کاهش یافته و چرخش آرام بر روی سطوح ناهموار ممکن نمی باشد. علت: حرارت غیر عا...
توسط delazar
شنبه نوامبر 11, 2017 12:55 pm
انجمن: ایجاد حفره الکتریکی در بلبرینگ
موضوع: ایجاد حفره الکتریکی در بلبرینگ
پاسخ ها: 0
مشاهده: 13341

ایجاد حفره الکتریکی در بلبرینگ

تعریف: پدیده ای است که طی آن سطح بلبرینگ به طورنسبی بر اثر جرقه های حاصله از ورود و خروج جریان الکتریکی از لایه بسیار نازک فیلم روغن در محل تماس جزء غلتشی با شیار ذوب می شود. این اثر می تواند به صورت حفره یا شیار باشد. نوع شدید آن می تواند به پوسته پوسته شدن بیانجامد. در صورت توانایی مشاهده شیار و ح...
توسط delazar
شنبه نوامبر 11, 2017 12:53 pm
انجمن: خزش در بلبرینگ
موضوع: خزش در بلبرینگ
پاسخ ها: 0
مشاهده: 12418

خزش در بلبرینگ

تعریف: به جابجایی یک حلقه بلبرینگ در حین کار نسبت به شافت یامحفظه اطلاق می شود. علت: خزش به علت انطباق کمتر از اندازه مورد نیاز نسبت به حرارت یا بار موجود ایجاد می شود. https://delazar-bearing.com/images/uploads/articel/%D8%AE%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF.p...
توسط delazar
شنبه نوامبر 11, 2017 12:51 pm
انجمن: لکه دار شدن بلبرینگ
موضوع: لکه دار شدن بلبرینگ
پاسخ ها: 0
مشاهده: 9499

لکه دار شدن بلبرینگ

تعریف: پدیده ای است که طی آن گیرپاژهای کوچک روی سطوح چرخشی متمرکز می گردد. طی این پدیده بخش هایی از سطح بلبرینگ در اثر حرارت ناشی ازاصطکاک ذوب شده به طوری که بعضی سطوح به نحو قابل ملاحظه ای ناهموار می گردند. https://delazar-bearing.com/images/uploads/articel/%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%2...
توسط delazar
شنبه نوامبر 11, 2017 12:49 pm
انجمن: تغییر رنگ بلبرینگ
موضوع: تغییر رنگ بلبرینگ
پاسخ ها: 0
مشاهده: 4779

تغییر رنگ بلبرینگ

تعریف: تغییر رنگ پدیدهایی است که طی آن سطح بلبرینگ به علت زنگار یا حرارت حاصله از چرخش تغییر رنگ میدهد. https://delazar-bearing.com/images/uploads/articel/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF.jpg علل: 1) افت خاصیت روانکار یا چسبندگی مواد زن...
توسط delazar
شنبه نوامبر 11, 2017 12:47 pm
انجمن: زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ
موضوع: زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ
پاسخ ها: 0
مشاهده: 4610

زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ

تعریف: زنگ زدگی عبارت است از تشکیل لایه فیلم اکسیدی، ئیدروکسیدی یا کربناته در اثر فعل و انفعالات شیمیایی بر روی سطح فلزی. خوردگی به پدیده اکسیداسیون یا تجزیه در اثر فعل و انفعال شیمیایی با یک اسید یا باز گفته می شود. https://delazar-bearing.com/images/uploads/articel/%D8%B2%D9%86%DA%AF%20%D8%B2%D8%A...
توسط delazar
شنبه نوامبر 11, 2017 12:45 pm
انجمن: خراش و خش بلبرینگ
موضوع: خراش و خش بلبرینگ
پاسخ ها: 0
مشاهده: 4539

خراش و خش بلبرینگ

تعریف: خراش شکافی است کم عمق که از لغزش ایجاد می شود. خش عارضه ایست ناشی از فشار تماس و دمای بالا در سطوح دوار، بطور کلی خراش های شدیدتر، سایش در نظر گرفته می شود. https://delazar-bearing.com/images/uploads/articel/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4%20%D9%88%20%D8%AE%D8%B4%20%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%...
توسط delazar
شنبه نوامبر 11, 2017 12:43 pm
انجمن: برینل شدن و دندانه شدن بلبرینگ
موضوع: برینل شدن و دندانه شدن بلبرینگ
پاسخ ها: 0
مشاهده: 4546

برینل شدن و دندانه شدن بلبرینگ

تعریف: برینل شدن عبارتست از ایجاد تورفتگی در قسمتی از سطح شیار غلتک که با اجزاء غلتشی در تماس است و در اثر تغییرشکل پلاستیکی حاصل می شود. این پدیده می تواند از آلودگی ناشی از مواد زائد جامد حاصل شود. دندانه دندانه شدن عارضه ایست که در اثر اعمال ضربه مستقیم توسط چکش یا ابزاری نظیر آن بر بلبرینگ ایجاد...
توسط delazar
شنبه نوامبر 11, 2017 12:39 pm
انجمن: ترک و لب پریدگی بلبرینگ
موضوع: ترک و لب پریدگی بلبرینگ
پاسخ ها: 0
مشاهده: 4614

ترک و لب پریدگی بلبرینگ

تعریف: ترک شامل ترکهای کوچک، شکاف و شکستگی میباشد. لب پریدگی نوعی خرابی است که در قسمتهای خاصی از لبه حلقه ها یا گوشه غلتکها اتفاق می افتد. https://delazar-bearing.com/images/uploads/articel/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%D9%88%20%D9%84%D8%A8%20%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D8%A8%D9%84%D8%A8%D8%B1%...