:بلبرینگ:بیرینگ:نیدل بیرینگ:یاطاقان: :بلبرینگ:بیرینگ:نیدل بیرینگ:یاطاقان:

View Hardware
لیست قیمت
کاتالوگ ها
لیست بلبرینگ های مصرف خودرو
نحوه سفارش
نماد اعتماد

ساماندهی رسانه های بر خط

logo-samandehi

برنامه اندروید

نظر شما در مورد سایت؟

خوب
خیلی خوب
متوسط
بدنتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء 137
تقسیم بندی وسایل نقلیه

انواع وسایل نقلیه موتوری:

 • خودروها: شامل اتومبیل‌های سواری و وانت
 • خودروها و اتوبوسهای کوچک با وزن کمتر از ۵/۳تن

وسایل نقلیه باری (کامیونها)

 • اتوبوسهای بزرگ با بیش از ۵/۳تن وزن
 • تراکتورها: شامل تراکتورهای یدک کش با سرعت کمتر از ۲۰کیلومتر در ساعت
 • بارکش‌های شهری با سرعت بیش از ۲۰کیلومتر بر ساعت
 • یدک کش‌های چرخ زنجیری
 • موتور سیکلت‌ها: که بر اساس حجم موتور آنها تقسیم بندی می‌شوند مثل: موتورسیکلت‌های با حجم ۵۰و ۱۰۰و ۱۲۵و ۲۵۰و ۷۵۰و ۱۰۰۰سی سی
 • قطار
 • ماشین آلات کشاورزی
 • قایق دریانوردی، ماهیگیری، اسکی‌روی آب، تندروی ورزشی، دفاعی، گشت گمرکات، گشت مرزی، گشت نجات
 • کشتی تفریحی، باری، مسافربری، دفاعی، ماهیگیری و شیلات، گشت گمرکات و گشت مرزی، گشت نجات
 • لنج باری، مسافری، ماهیگیری، دریانوردی

 

 

 

بلبرینگهای مصرفی لندرور

 

بلبرینگهای مصرفی نیسان

شماره فنی

مورد استفاده

شماره فنی

مورد استفاده

6305 ZNR

بلبرینگ گیربكس

12649/10

چرخ جلو كوچیك نیسان جدید

6307 ZNR

بلبرینگ گیربكس

48548/10

چرخ جلو بزرگ نیسان جدید

21075/212

سگدست

30304

چرخ جلو كوچیك نیسان قدیم

88046/10

پنیون كوچك

30207

چرخ جلو بزرگ نیسان قدیم

801346/10

پنیون بزرگ

32211

چرخ عقب بزرگ نیسان قدیم

14137/276

بلبرینگ كمك

32210

چرخ عقب كوچیك نیسان قدیم

11162/300

چرخ جلو و عقب كوچك

32011

چرخ عقب نیسان جدید

359S/354

چرخ جلو و عقب بزرگ

1252L

چرخ عقب نیسان جدید

603049/11

چرخ عقب جدید

6201-6202-6203-ZZ

دینام

2788/20

هوزینگ

6305 ZNR

گیربكس كوچك قدیم

RLS12-2RS

گیربكس

6306 ZNR

گیربكس كوچك جدید

RLS7-2RS

گیربكس

6307 ZNR

گیربكس كوچك مشترك

 

بلبرینگهای مزدا323

6308 ZNR

گیربكس بزرگ مشترك

شماره فنی

مورد استفاده

32306

پییون كوچیك

11749/10

چرخ عقب كوچك

32308

پییون بزرگ

44649/10

چرخ عقب بزرگ

30211

هوزینگ

69349/10

چرخ جلو

88506

گاردن

 

بلبرینگهای مزدا1000

20BSW01

فرمان

شماره فنی

مورد استفاده

RCT40/75

كلاج جدید (KOYO)

30204

چرخ جلو كوچیك

 

بلبرینگهای تویوتا لندكروز

320/28

چرخ جلو بزرگ

شماره فنی

مورد استفاده

6306/32

چرخ عقب

102949/10

چرخ جلو عقب كوچك

6306 ZNR

گیربكس بزرگ

104948/10

چرخ جلو عقب بزرگ

5205 NR

گیربكس كوچیك

30303D (31303)

سگدست

32205

پنیون كوچك

30306D (31306)

پنیون كوچك

32206

پنبون بزرگ

30307

شافت كمك عقب گیربكس

40TRK-39

كلاج

30308 D

پنیون بزرگ

RCT40/64

كلاج(KOYO)

6202 ZZ-2RS

دینام وسر میلنگ

VBT17Z-2

فرمان

6203 ZZ-2RS

ته میل لنگ

6205 ZZ

گاردن

RCT52A-S

كلاج قدیم و جدید

33007

هوزینگ

6308 ZNR

گیربكس بزرگ

6201 ZZ/2RS

ته دینام

17887/31

هوزینگ

6202 ZZ/2RS

سر دینام

6307 ZNR

گیربكس كوچك

       
 

بلبرینگهای مصرفی رنو5 وسپند

 

مزدا 1600

شماره فنی

مورد استفاده

شماره فنی

مورد استفاده

32004

چرخ عقب كوچك

30204

چرخ جلو كوچك

32005

چرخ عقب بزرگ

30206

چرخ جلو بزرگ

6206 ZZ

چرخ جلو

30208

چرخ عقب

6201 ZZ6203 ZZ

دینام و فرمان

6306 ZNR

گیربكس كوچك

30207

هوزینگ

5205 NR

گیربكس بزرگ

30306

پینیون بزرگ

30306

پنیون كوچك

30304

پنیون كوچیك

30307

پنیون بزرگ

پشت 30

واتر پمپ دو سرمیل 16

17887/31

هوزینگ

 

ریو

R45Z

هوزینگ مشابه

شماره فنی

مورد استفاده

TK45

كلاج NSK

11949/10

چرخ جلو كوچیك

SF5914

كلاجNTN

44649/10

چرخ جلو بزرگ

6302 ZZ.2RS

واتر پمپ

 

پیكان پژو

ACSO304

فرمان

شماره فنی

مورد استفاده

VBT17Z/3

فرمان

32005

چرخ جلو كوچیك

6205 ZZ

گاردن

6207 zz

چرخ جلو

6201ZZ.2RS

ته دینام

320/28

چرخ جلو بزرگ

6202 ZZ.2RS

سردینام

402082RD

گیربكس كوچیك

 

تراكتور فرگوسن ورومانی

6306 NR

گیربكس كوچیك

شماره فنی

مورد استفاده

6208

گیربكس بزرگ

67048/10

چرخ جلو كوچیك

6003 ZZ

فرمان

25590/20

چرخ جلو بزرگ

84548/10

پینیون كوچك

3958/394

چرخ عقب

88048/10

پنیون بزرگ

CT1310

كلاج

6202 ZZ/2RS

دینام

6204 2RS

واتر پمپ

29749/10

هوزینگ

6203 2RS

ته میل لنگ

 

پراید و پی كی

W208PP8

دیسك

شماره فنی

مورد استفاده

32308

چرخ جلو رومانی كوچك

11749/10

چرخ عقب كوچك

32309

چرخ جلو رومانی بزرگ

44649/10

چرخ عقب بزرگ

 

پراید و پی كی

11949/10

چرخ عقب كوچك(86-141)

شماره فنی

مورد استفاده

69349/10

چرخ جلو

6304.2RS

شافت  گیربكس سر پایین

62/22.2RS

شافت گیربكس سر بالا

12649/10

پنیون بزرگ

       
 

بلبرینگهای مصرفی پراید پی كی

 

پیكان

شماره فنی

مورد استفاده

شماره فنی

مورد استفاده

32204

پنیون كوچك

44649/10

چرخ جلو بزرگ

6202ZZ.2RS

ته میلنگ

11949/10

چرخ جلو كوچیك

712019

كولر

411280

چرخ عقب

B8-85D

دینام دوبل پهن

402082RD

گیربكس كوچك

6302 ZZ.2RS

دینام

6306 ZNR

گیربكس كوچك

CBU472921

كلاج

6208 ZZ.2RS

گیربكس بزرگ

6202/16.2RS

فرمان

501349/10

هوزینگ

68149/10

هوزینگ

84548/10

پینیون كوچك

DAC3464

چرخ جلو دووئی

88048/10

پنیون بزرگ

DAC3565

چرخ جلو 141

VKC2240

كلاج

 

بلبرینگهای مصرفی تویوتا

16102

واتر پمپ

شماره فنی

مورد استفاده

6003 ZZ

فرمان

12649/10

چرخ جلو كوچیك 1600

6004 ZZ

فرمان

48548/10

چرخ جلو بزرگ1600

6007 ZZ

كلاج

6308 2RS

چرخ عقب1600

6008 ZZ

كلاج

30304

چرخ جلو كوچیك 2000 قدیم

6201 Zz.3rs

دینام ته مل لنگ

57089

چرخ جلو بزرگ 2000 قدیم

6202 zz.2rs

دینام

30207

چرخ جلو 2000 جدید بزرگ

6203 zz.rs

دینام

1280/20

چرخ جلو 2000 جدیدكوچك

6303 zz.2rs

دینام

28580/21

چرخ عقب 2000 جدید

 

بلبرینگهای مصرفی تویوتا

RNR0727

چرخ عقب 2000 قدیم

شماره فنی

مورد استفاده

30306 D

پنیون كوچك 84/2000

6006 ZZ

گاردن 1600

30308 D

پنیون بزرگ 84/2000

6206 ZZ

گاردن 2000

30306

پنیون كوچیك 83/1600

RCT38

كلاج NACHI1600

32307

پنیون بزرگ 83/1600

RCT40-64

كلاجKOYO1600

30303D

كف گرد

6001 ZZ

سر میل لنگ

35BCDS2

چرخ عقب سواری

20BSW01

فرمان 2000

17887/31

هوزینگ 1600

VTAA19Z-4

فرمان 1600

6305 ZNR

گیربكس كوچك 2000

 

بلبرینگهای مصرفی پاترول

6307 ZNR

گیربكس كوچك 2000

شماره فنی

مورد استفاده

6308 ZNR

گیربكس بزرگ 2000

30209

چرخ جلو بزرگ

6207 ZNR

گیربكس كوچك 1600

501349/10

چرخ جلو كوچیك

6306 ZNR

گیربكس  بزرگ1600

32209

چرخ عقب

       
 

بلبرینگهای مصرفی پاترول

 

خاور 911

شماره فنی

مورد استفاده

شماره فنی

مورد استفاده

32306

پنیون كوچك قدیم و جدید

30312

چرخ جلو بزرگ قدیم

32307

پنیون بزرگ قدیم

524884

چرخ جلو بزرگFAG

TRO70801

پنیون بزرگ جدید

331589

چرخ جلو بزرگ SKF

40TRK-1

كلاج NACHI

32307

چرخ جلو كوچیك

RCT40-75

كلاج KOYO

32213

چرخ عقب كوچك

6201 ZZ

دینام

32216

چرخ عقب بزرگ

6203 ZZ.2RS

دینام

509043

فرمان

30304

سگدست

6205 ZZ.2RS

ته میل لنگ

ACS0405

جعبه فرمان

532802-T138

سگدست

17887/31

هوزینگ

NU209

گیربكس شافت

6306 ZNR

بلبرینگهای گیربكس

QJ209

گیربكس شافت

6307 ZNR

بلبرینگهای گیربكس

509317

سرشافت

6308 ZNR

بلبرینگهای گیربكس

30308

دنده ریز

 

بلبرینگهای 405-206-پرشیا سمند

33213

بالابرجك

شماره فنی

مورد استفاده

33215

بالابرجك

446047

چرخ جلو 405 پرشیا سمند

30207

شافت زیر خاور

BAH-0051

چرخ جلو206

510148

سر پینیون FAG

124197

تسمه تاییم كوچك 206

314984

سر پینیون SKF

122332

تسمه تاییم بزرگ 206

511482

كمر پینیون

DAC4282

چرخ عقب206 تیپ5

512392

هوزینگ FAG

445539

چرخ عقب206

330632

هوزینگ SKF

6006 2RS

بلبرینگ سر پلوس

26-1215

رول گیربكس سوزنی

69349/10

دیفرانسیل 206-405

26-1216

رول گیربكس سوزنی

69349/10

هوزینگ 206

524033

وسط گاردن

32005

شافت اول گیربكس

4*8

ساچمه دنده عقب

 

اتوبوس 302

2*13/8

ساچمه دیسك كلاج

شماره فنی

مورد استفاده

6201 ZZ.2RS

دینام كوچك

30308

دنده ریز

6303 ZZ.2RS

دینام بزرگ

353013A

سگدستSKF

6203 ZZ.2RS

واتر پمپ كوچك

532803

سگدست FAG

6206 ZZ.2RS

واتر پمپ بزرگ

T 144

سگدست

200216

كلاج

6007 ZZ

ترمز دستی

539977

سرشافت اتوبوس 302

6005 ZZ

ترمز دستی

32020

هوزینگ اتوبوس 302

       
 

بلبرینگ مصرفی مینی بوس 309

 

اتوبوس 302

شماره فنی

مورد استفاده

شماره فنی

مورد استفاده

33205

چرخ جلوكوچك

32307

چرخ جلو كوچیك

33109

چرخ جلوبزرگ

52884

چرخ جلو بزرگ FAG

32210

چرخ عقب كوچك

331589

چرخ جلو بزرگ SKF

32211

چرخ عقب بزرگ

565S/562A

چرخ جلو بزرگ قدیم

6207 zz

گاردن

32215

چرخ جلو كوچیك

NU208 N

گیربكس

598/592

چرخ جلو بزرگ

QJ208 M

گیربكس

33208

چرخ جلو كوچیك 303سوپر

6201 ZZ.2RS.

دینام كوچك

33213

چرخ جلو بزرگ303 سوپر

6203 ZZ.2RS

دینام بزرگ

6204 ZZ.2RS

دینام قدیم كوچك

T119

سگدست TIMKEN

6305 ZZ.2RS

دینام قدیم بزرگ

26-899A

سر شافت TORINGTON

6303ZZ.2RS

دینام جدید بزرگ سوپری

6203 ZZ.2RS

واتر پمپ كوچك

NU205

دینام جدید  سوپری

6206 ZZ.2RS

واتر پمپ بزرگ

62201 2RS

دینام كوچك جدید

6204 ZZ.2RS

ته میل لنگ

NJ206

پمپ باد

32210

هوزینگ 

6305 ZZ.2RS

پمپ باد

509043

فرمان FAG

6203 ZZ.2RS

واتر پمپ كوچك

321449

فرمان SKF

6206 ZZ.2RS

واتر پمپ بزرگ

 

بازديد : 12490 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : بلبرینگ بیرینگ bearing ball bearing skf timken koyo ntn nachi IBC